RO   EN  

facebook

       Contact    Site map

 
 
 
 

Alina Buzăianu  

Introducere 

Alina Buzăianu este cercetător asistent în cadrul Departamentului Furnizare Expertiză al Institutului Diplomatic Român. Principalele domenii de cercetare şi arii de interes sunt relaţiile economice internaţionale, economia resurselor naturale, economie financiară, geopolitică. În prezent activitatea sa de cercetare se concentrează în principal pe tema crizei economice şi financiare mondiale.  

Este licenţiată în economie (2003) şi ştiinţe politice (2008). De asemenea a absolvit două programe de Master, primul în 2005 – Afaceri Internaţionale şi cel de-al doilea, în 2010 – Geopolitică şi Relaţii Economice Internaţionale, ambele în cadrul Academiei de Studii Economice (Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale), Bucureşti.     

Domenii de cercetare şi arii de interes: 

-          Relaţii economice internaţionale 

-          Economie politică 

-          Geopolitică 

-          Comerţ internaţional 

-          Economia resurselor naturale 

-          Guvernanţă economică 

-          Economie financiară 

Activitate didactică 

2006 – Integrare economică europeană, curs semestrial pentru studenţii Facultăţii de Ştiinţe Politice, specializarea Studii Europene, din cadrul Universităţii Bucureşti. 

Alte activităţi (studii, participări, etc.) 

-          16-20 februarie 2009, „Protocol, ceremonial şi etichetă”, curs de specializare, IDR 

-          5 decembrie 2007 – 6 aprilie 2008, „English for European Business”, curs on-line, Academia Britanică de Afaceri şi Comunicare 

-          10-17 noiembrie 2007, „The European Union Neighbourhood Policy. Benefits and Challenges for the States bordering EU”, curs internaţional de formare diplomatică, Sibiu, România 

-          12-17 martie 2007, „Prospects of the EU policy towards the Balkans and the Black Sea region”, curs internaţional pentru tineri diplomaţi, Sandanski, Bulgaria 

-          18 – 26 noiembrie 2006, „Energy, Security, Diplomacy, Challenges at the Beginning of the XXI Century”, curs internaţional de formare diplomatică, Sinaia, România 

-          31 mai – 11 iunie 2005, „ADVANCED TRAINING OF TRAINERS. DIPLOMATIC SKILLS”, curs de formare diplomatică, ediţia a II-a, Academia Diplomatică, Moeciu, Braşov, România 

-          2005, „Le processus decisionnel europeen”, curs de formare pentru tineri diplomaţi, Academia Diplomatică, Bucureşti, România 

-          octombrie – decembrie 2004, „Business Europe 2005 – M.B.A. – Management and Business Administration”, curs on-line, Academia Britanică de Afaceri şi Comunicare 

-          11 – 16 octombrie / 25 – 29 octombrie 2004, „TRAINING OF TRAINERS. BASIC DIPLOMATIC SKILLS”, curs de formare diplomatică de bază, ediţia I-a, Academia Diplomatică, Bucureşti şi Buşteni, România 

-          2001, International  Economics II, curs de aprofundare a cunoştinţelor în domeniul economic, Academia de Studii Economice, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, Bucureşti, România 

Articole, lucrări şi capitole de cărţi 

·         2004 – European Enlargement. Benefits for the European Union, în revista Geopolitica, anul II, nr. 7-8(3/2004), Asociaţia de Geopolitică “Ion Conea”, Editura Top Form, Bucureşti.  

·         2005 – “Argentina-Brazil: a thin line between love and hate”, în revista Geopolitica, anul II, nr. 10-11 (5/2005), Asociaţia de Geopolitica “Ion Conea”, Editura Top Form, Bucureşti. 

·         2005 – “Security and Stability in the Black Sea Region”, in revista Impact Strategic, nr. 1/2005, Centrul de Studii Strategice de Apărare si Securitate, Editura Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti. 

·         2005 – “European Citizenship and European Identity”, lucrare prezentată la sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, 14-15 aprilie 2005, Secţiunea Apărare si Securitate naţională, organizată de Universitatea Naţională de Apărare, Bucureşti. Lucrarea a fost de asemenea publicată în volumul “Provocări la adresa securităţii şi strategiei la începutul secolului XXI”, Editura Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti

·         2005 – “Uniunea Europeană şi procesul de extindere”, în revista Sfera Politicii, revistă lunară de ştiinţe politice editată de Fundaţia Societatea Civilă, anul XIII, nr. 116-117/2005, Bucureşti

·         2005 – “The European Union - Revival or Collapse?”, în revista Geopolitica, anul II, nr.13 (7/2005), Asociaţia de Geopolitică „Ion Conea”, Editura Top Form, Bucureşti. 

·         2006 – “Continuarea procesului de extindere a Uniunii Europene – micro-analiză economică”,  în revista Sfera Politicii, revistă lunară de ştiinţe politice editată de Fundaţia Societatea Civilă, nr. 120-121-122/2006. 

·         2006 - “Între democraţie şi autoritarismul ultra-dur. Câteva consideraţii istorice şi teoretice asupra Războiului Rece, în revista Institutului Diplomatic Român nr. 1/2006. 

·         2007 – “European Citizenship And Identity”, în revista Sfera Politicii, revistă lunară de ştiinţe politice editată de Fundaţia Societatea Civilă, nr. 125/2007. 

·         2007 –“LIBAN. Punct şi de la capăt. Sfârşitul unui război. Începutul reconstrucţiei economice, în revista Institutului Diplomatic Român nr. 2/2007. 

·         2007 – Relaţiile dintre Uniunea Europeană şi America Latină la început de secol XXI” - scurt istoric al întâlnirilor, proiectelor, programelor şi acordurilor -,în revista Institutului Diplomatic Român nr. 3/2007. 

·         2007 – “România. Primul an în Uniunea Europeană (anul economic 2007 – evoluţii principale)”, lucrare anuală de cercetare realizată în cadrul Institutului Diplomatic Român.  

·         2008  - „Criza economică mondială între istorie şi evoluţie”, lucrare anuală de cercetare realizată  în cadrul Institutului Diplomatic Român. 

·         2009 – „Criza economică globală în 2009. Impactul asupra Uniunii Europene şi implicaţii pentru România”, lucrare anuală de cercetare realizată în cadrul Institutului Diplomatic Român. 

·         2009 – “Falimentul General Motors”, Policy brief nr. 8, accesibil on-line pe site-ul IDR la adresa http://www.idr.ro/publicatii/Policy%20Brief%208.pdf . 

·         2010  - “Criza financiară din Grecia”, Policy brief nr. 22,  accesibil on-line pe site-ul IDR la adresa http://www.idr.ro/publicatii/Policy%20Brief%2022.pdf . 

·         2010 – “Globalizare şi capitalism global. Schimbări de logică dominantă la nivelul procesului de guvernanţă globală”, lucrare anuală de cercetare realizată în cadrul Institutului Diplomatic Român. 

·         2010 – „Parteneriatul Estic sau antecamera unor promisiuni. Noul concept european intră într-o fază de resuscitare a speranţelor de aderare pentru Ucraina şi Moldova?”, în revista Geopolitica, nr. 38/2010, Asociaţia de Geopolitică „Ion Conea”, Editura Top Form, Bucureşti.  

 

MAE

 Repere culturale

 


 Abonare Dezabonare