RO   EN  

facebook

       Contact    Site map

 
 
 
 

Prof. dr. Antal Lukacs  

 

Post: 1.  IDR (part time) : Direcţia Furnizare Expertiză, Consilier Relaţii I. 

         2. Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie : profesor, Dep. de Istorie,          

                                                     Antică, Arheologie şi Istoria Artei  

 

Prof. Antal Lukacs este Consilier Relaţii I. La Dep. Furnizare Expertiză  şi se ocupă de editarea documentelor diplomatice ale României din perioada  vechiului regat (1866-1918). La Facultatea de Istorie predă cursuri de istorie şi arheologie medievală şi  modernă timpurie, şi de paleografie latină.

 

Domenii de cercetare şi expertiză:  

Prof. Antal Lukacs este interesat în cercetări privind istoria medievală (cu prioritate zona Europei Central-Răsăritene), arheologia medievală, editarea izvoarelor istorice şi paleografia latină.  

 

Responsabilităţi: 

         Directorul Centrului de Istorie a Transilvaniei al Facultăţii de Istorie 

 

Publicaţii: 

 

        Cărţi şi volume de documente 

 

Ţara Făgăraşului în Evul Mediu (sec. XIII-XVI), Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1999. 

Documente făgărăşene, I. 1486-1630, Ed. Scriptorium, Bucureşti, 2004. 

Documente Diplomatice Române, 1883, Seria I, vol. 11, ed. de A. Ciupală, D. Rudolf, A. Lukacs, Bucureşti, Ed. Academiei, 2006.  

Documente Diplomatice Române, 1884-1885, Seria I., vol. 12., ed. de A. Ciupală, D. Rudolf, A. Lukacs, Ed. Conphys, Râmnicu Vâlcea, 2010. 

 

         

 

 Studii şi articole (selectiv) 

 

Tendenzen zur Selbständigkeit des Woiwodats Siebenbürgen Ende des 13. Jahrhunderts, Dacoromania, 6, 1981-1982. 

O reşedinţă feudală din sec. XI-XII la Sânnicolau de Beiuş, RMM.MIA, 1985 (coautor). 

Relaţiile lui Iancu de Hunedoara cu Poggio Bracciolini, în vol. Românii în istoria universală, III., Iaşi, 1988 (coautor). 

O campanie angevină necunoscută din 1382, Anuarul Institutului de Istorie A.D.Xenopol, Iaşi, XXVIII, 1991. 

Tezaurul de la Cârţişoara, SCIVA, 49, 1998, nr. 1-2. 

Instituţia adopţiei în Ţara Făgăraşului în secolul al XVI-lea, Revista Arhivelor, 2001, nr. 1. 

Documente inedite despre familia Boer de Recea, Arhiva Istorică a României, Serie Nouă, 2004, nr. 1. 

Originile stăpânirii brâncoveneşti la Sâmbăta de Sus. Documente inedite, Acta Transylvanica, Anuarul Centrului de Istorie a Transilvaniei, Bucureşti, 2004. 

John Hunyadi and the Duchy of Făgăraş, în vol. Între lumi. Iancu de Hunedoara şi vremea sa, Alba Iulia, 2007.  

 

 

Constact: 

E-mail: antal_lukacs@yahoo.com 

Telefon: 0723.172.110 

Institutul Diplomatic Român, Bdul Primăverii, nr. 17 

                 

MAE

 Repere culturale

 


 Abonare Dezabonare