RO   EN  

facebook

       Contact    Site map

 
 
 
 

 

DIPLOMAŢIE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

Seria 18 aprilie - 30 septembrie 2016

 

 

Cursul se adresează persoanelor cu studii superioare, care funcţionează în aparatul de stat sau în mediul  privat, interesate de politica externă a României şi de perfecţionarea cunoştinţelor şi abilităţilor asociate domeniului diplomaţiei.  

Programul este organizat în trei module, după cum urmează:

1.       Relaţii Internaţionale( 60 ore)

2.       Afaceri Europene( 30 ore)

3.       Tehnici Diplomatice( 30 ore)

Prelegerile vor fi susținute de diplomați, experți și cercetători cu o experiență aprofundată în domeniu.

 

Calendarul cursului:

 

   9 martie - 15 aprilie 2016: înscrieri;

9 martie  - 15 aprilie 2016: candidaţii declaraţi admişi vor completa contractul de şcolarizare şi vor achita prima tranşă a taxei de studii (1339 lei);

12 – 16 septembrie 2016: cursanții vor achita a doua tranşă a taxei de studii (1339 lei).

 

Înregistrare:

Persoanele interesate vor transmite un dosar cu documentele de mai jos, la adresa de e-mail dri@idr.ro .

1.        Cerere de înscriere tip adresată directorului general al IDR;  

2.        C.V. (model european); 

3.        Fotocopie a cărţii de identitate;  

4.        Fotocopie a diplomei de licenţă; 

5.        Fotocopie a certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui); 

6.        Recomandare din partea unui superior ierarhic/ diplomat/cadru didactic universitar; 

7.        Scrisoare de motivaţie. 

 

Plata:

Persoanele înregistrate sunt invitate să achite taxa de studii prin transfer bancar în contul Institutului Diplomatic Român, CUI: 17984679, deschis la Trezoreria Sector 1 Bucureşti, Cont IBAN: RO59TREZ70120G330500XXXX sau la casieria Institutului Diplomatic Român.

 

 

Taxa de studii:

        2678  lei, sumă care va fi achitată în două tranşe, respectiv:

9 martie  - 15 aprilie 2016 :1339 lei

12 -16 septembrie 2016 : 1339 lei

MAE

 Repere culturale

 


 Abonare Dezabonare