RO   EN  

facebook

       Contact    Site map

 
 
 
 

Institutul Diplomatic Român

Direcţia Furnizare Expertiză

 

Stagiu de internship

în cadrul Direcţiei Furnizare Expertiză    

 

Institutul Diplomatic Român (IDR) organizează un stagiu de internship în perioada 15 iunie-15 septembrie 2016 în  cadrul Direcţiei Furnizare de Expertiză către Ministerul Afacerilor Externe. Obiectivul stagiului este realizarea unui proiect de cercetare cu tema Radicalismul islamic în Africa de Est. Rezultatele activităţii de cercetare se vor concretiza într-o serie de materiale de analiză care vor fi publicate pe site-ul Institutului Diplomatic Român (www.idr.ro) .  

http://www.afdb.org/fileadmin/_migrated/pics/map_africa_eastern_uk.gif

 

Tipul stagiului

Activităţile nu sunt remunerate. Candidaţii care finalizează cu succes stagiul vor primi o adeverinţă de practică şi vor avea acces la colecţiile bibliotecii IDR în perioada derulării proiectului. Programul de lucru este part-time.

 

Atribuţii

- realizarea unei cercetari proprii în domeniul relaţiilor internaţionale;

- asistenţa în activităţi de  cercetare şi documentare;

- traduceri si tehnoredactare;

- participarea la evenimentele organizate de Institutul Diplomatic Român;

 

Procedura de selecţie

Cerinţe generale

Stagiul se adresează studenţilor şi masteranzilor din cadrul facultăţilor de relaţii internaţionale, ştiinte politice, istorie şi limbi străine.

Vor fi selectaţi 5 studenţi şi /sau masteranzi.

 

Cerinţe specifice

- cunoaşterea  obligatorie a limbii engleze;

- cunoaşterea unor alte limbi străine reprezinta un avantaj;

-  cunoştinte de operare PC;

-  capacitatea de a lucra în echipă;

-  capacitate de adaptabilitate şi de respectare a termenelor;

-  spirit de iniţiativă şi gândire critică;

-  capacitate de sinteză şi analiză;

-  probitate intelectuală.

 

Procedura de aplicaţie

1. Dosarul de candidatură  va conţine un CV în format european şi o lucrare de analiză cu privire la tema/proiectul de cercetare şi va fi trimis pe adresa de email stagiu@idr.ro  pâna la 1 iunie 2016. Lucrarea de analiză nu trebuie să depăşească 3 pagini (format Times New Roman, 12, 1.5 rânduri).

Lucrările plagiate vor fi respinse.

2. Candidaţii ale căror dosare vor fi selectate vor fi invitaţi la un interviu care va avea ca bază lucrarea de analiză din dosarul de candidatură.

  
Rezultatele, pentru ambele etape ale selecţiei, vor fi anunţate de pe adresa de email
stagiu@idr.ro .   

MAE

 Repere culturale

 


 Abonare Dezabonare