RO   EN  

facebook

       Contact    Site map

 
 
 
 

Lector universitar dr. Laurenţiu Constantiniu  

 

Post: Lector Istorie Contemporană Universală şi Relaţii Internaţionale, Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti 

 

În prezent, Laurenţiu Constantiniu predă cursuri de istorie contemporană universală. Domeniul său de interes este politica externă rusă/sovietică, societatea rusă/sovietică, regimul comunist. În prezent, cercetările sale se concentrează asupra ascensiunii şi decăderii glacisului strategic al Uniunii Sovietice (1985-1991). De asemenea, este profesor asociat la Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai” (Cluj-Napoca).  

 

Domenii de cercetare 

 

Politica externă rusă/sovietică 

Societatea rusă/sovietică 

Istorie contemporană universală 

 

Cursuri predate 

 

Principalele cursuri predate sunt Mesianismul în politica externă rusă; Geopolitica Rusiei. 

 

Publicaţii 

 

Cărţi, ediţii critice şi culegeri de documente 

 

1.        O istorie ilustrată a diplomaţiei româneşti (1862-1947), Bucureşti, Regia Autonomă Monitorul Oficial, 2011, 344 p. (în colaborare cu Dinu C. Giurescu, coord., şi Rudolf Dinu); 

2.        Préliminaires de la guerre à l’Est. De l’Accord de Moscou (21 août 1939) aux hostilités en Russie (22 juin 1941)/Preliminariile războului din Răsărit. De la Acordul de la Moscova (21 august 1939) până la ostilităţile din Rusia (22 iunie 1941), (ediţie bilingvă), studiu introductiv, notă asupra ediţiei, note şi indice de Laurenţiu Constantiniu, Bucureşti, Ed. Curtea Veche, 2011, 589 p. 

3.        Romanian Diplomacy. An Illustrated History (1862-1947), Bucureşti, Monitorul Oficial, 2010, 344 p. (în colaborare cu Dinu C. Giurescu, coord., şi Rudolf Dinu); 

4.        Documente Diplomatice Române, seria a II-a, volumul 18, partea II, 1 iulie-31 decembrie 1936, volum realizat de Laurenţiu Constantiniu, Alin-Victor Matei, Andrei Şiperco, Editura Conphys, Rîmnicu Vâlcea, 2010, 920 p.; 

5.        Uniunea Sovietică între obsesia securităţii şi insecurităţii. Glacisul strategic în politica externă sovietică (1917-1949), Bucureşti, Ed. Corint, 2010, 383 p.; 

6.        Orizonturi şi direcţii în cunoaşterea istorică, Alin Ciupală, Laurenţiu Constantiniu (ed.), Bucureşti, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2009.; 

7.        2008, Tratatul de Istorie a Românilor, vol. IX, România în al doilea război mondial, 1940-1947, capitolul „România şi Marile Puteri (1940-1947)“; 

8.        Documente Diplomatice Româneşti, vol. 18, partea I, 1 ianuarie-30 iunie 1936, Bucureşti, Ed. Academiei, 2008 (în colaborare cu Alin Matei), 1023 p.; 

9.        Grigore Gafencu, Jurnal (1 iunie 1940-30 august 1941), notă asupra ediţiei, comentarii şi note de Laurenţiu Constantiniu, Bucureşti, Ed. Pro Historia, 2006, 298 p.; 

10.    Bezopastnosti SSSR ot eksporta revoliuţii do strateghiceskovo glaţisa, 1919-1949 (Securitatea URSS de la exportul de revoluţie la glacisul strategic, 1919-1949), Moscova, „Екон-ИХФОРМ“, 2004, 135 p. 


Studii 

 

1.        Basarabia în relaţiile româno-sovietice (1976-1978), „Studii şi articole de istorie”, an LXXIX, 2012, p. 83-90. 

2.       Iurii Andropov: „o revoluţie de sus“ care nu a mai avut loc, în vol. Orient şi Occident. In memoriam profesor Gheorghe Zbuchea, Bucureşti, Ed. Universităţii din Bucureşti (9 pagini; în curs de apariţie). 

3.        The Soviet State’s Political Police: From Leninist Revolutionarism to Stalinist Pragmatism, “Totalitarianism Archives”, No. 3-4, 2011, p. 11-31. 

4.        Un document nou despre cazul Andrei Pătraşcu, în vol. Constantin Buşe, Constantin Găucan (ed.), Nicolae Iorga, 1871-1940. Studii şi documente, Bucureşti, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2010, p. 185-192. 

5.        Homo Sovieticus şi pregătirea pentru război în Uniunea Sovietică (1917-1927), în vol. Orizonturi şi direcţii în cunoaşterea istorică, Alin Ciupală, Laurenţiu Constantiniu, ed., Bucureşti, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2009, p. 487-507. 

6.        Acordul de procentaj Churchill-Stalin în documentele sovietice, „Arhivele Totalitarismului”, nr. 3-4/2008, p. 157-172. 

7.        Organizarea postbelică a Europei în proiectele sovietice, „Revista Institutului Diplomatic Român”, nr. 2/2007, pp. 45-59. 

8.       Carol al II-lea în opinia generalilor români prizonieri în URSS, Document”, nr. 1/2007. 

9.       Ambasadorul S.I. Kavztaradze raportează, Revista arhivelor”, nr. 2/2007, p. 79-86. 

10.   Date noi despre lupta pentru putere şi devierea de dreapta” în conducerea PMR, „Revista arhivelor”, nr. 2/2007, p. 50-59. 

11.     „Social-democraţii doar fumează, mănâncă fructe şi dau răspunsuri confuze”, „Revista arhivelor”, nr. 1/2007, p. 56-65. 

12.    Cotidianul în Uniunea Sovietică a anilor ’20, în vol. In memoriam Radu Manolescu, Bucureşti, Ed. Universităţii, 2006, p. 104-113. 

13.   Securitatea naţională şi statul sovietic. De la mesianismul revoluţionar la pragmatismul lui Stalin, „Arhivele Totalitarismului”, nr. 1-2/2005, p. 9-28. 

14.   Uniunea Sovietică şi Marea Britanie în documente, „Arhivele Totalitarismului”, nr. 3-4/2005, p. 252-256. 

15.   România, URSS şi Pactul de la Varşovia, „Document”, nr. 1(27)/2005. 

16.    Ofiţeri români în vizorul Moscovei, „Document“, nr. 4 (26)/2004. 

17.    Voina v Irake, ekonomiceskii rost Rossii i tikanie „neftianîh ciasikov“ (Războiul din Irak, creşterea economică a Rusiei şi ticăitul „ceasului petrolier“), în „Euro-Atlantic Studies“, nr. 8, 2004. 

18.    „Zagadocinosti Rossii“ glazami amerikanskih diplomatov („Misterul Rusiei“ prin ochii diplomaţilor americani), în vol. Опыты историко-антропологических исследований (Experienţa cercetărilor istorico-antropologice), Moscova, „Екон-ИХФОРМ“, 2002, p. 147-158. 

19.    Between Moscow and Washington, în „Totalitarianism Archives“, nr. 3-4, 2000, p. 168-179. 

20.   Prima fisură în Pactul de la Varşovia (4 octombrie 1963), în „Erasmus“, nr. 7, 1997, p. 48-51. 

21.   Periodizarea celui de al doilea război mondial. Criteriul tehnic, în  vol. Romania and World War II, Iaşi-Oxford-Portland, The Center for Romanian Studies, 1996, p 318-330. 

MAE

 Repere culturale

 


 Abonare Dezabonare