RO   EN  

facebook

       Contact    Site map

 
 
 
 

Dr. Mioara ANTON este cercetător ştiinţific (referent principal II) în cadrul Departamentului editare documente diplomatice româneşti, Direcţia Furnizare Expertiză, cu atribuţii de editare a volumelor din seria a III-a a documentelor diplomatice româneşti (perioada postbelică). Secretar al Comisiei bilaterale a istoricilor din România şi Federaţia Rusă. Secretar general de redacţie al revistei „Studii şi Materiale de Istorie Contemporană“, editată de Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“, Academia Română.  

             

Domeniile sale de interes cuprind istoria celui de-al doilea război mondial, problema minorităţilor şi a frontierelor în sud-estul Europei (1939-1947), istoria comunismului din România şi cea a războiului rece. 

 

Cărţi 

România şi Tratatul de la Varşovia. Conferinţele miniştrilor Afacerilor Externe şi ale adjuncţilor lor. 1966-1991, col. Documente Diplomatice Române, Institutul Diplomatic Român, Editura ALPHA MDN, Bucureşti, 2009, 1275 p. 

Propagandă şi război. Campania din Est. 1941–1944, Bucureşti, Editura Tritonic, 2007, 462 p. 

Ieşirea din cerc. Politica externă a regimului Gheorghiu-Dej, Bucureşti, Institul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2007, 225 p. 

Intelectuali români în arhivele comunismului (volum de studii şi documente, în colaborare), Bucureşti, Editura Nemira, 2006, 651 p. 

Instaurarea regimului Ceauşescu. Continuitate şi ruptură în relaţiile româno–sovietice, (volum de documente), INST, Institutul Român de Studii Internaţionale „N. Titulescu“, Bucureşti, 2003, 274 p. (în colaborare); 

 

Ediţii critice 

Grigore Gafencu, Derniers joures de l’Europe.Un voyage diplomatique en 1939/Ultimele zile ale Europei. O călătorie diplomatică în anul 1939, studiu introductiv, note şi indice de Mioara Anton; traducere de Adrian Niculescu, Editura Curtea Veche, Institutul Diplomatic Român, 2011; 

George Macovescu, Jurnal. 1945-1982, vol. 1, Bucureşti, Editura Dominor, 2006;  

Nicolae M. Nicolae, O lume așa cum am cunoscut-o. Amitirile unui fost diplomat, Bucureşti, Editura Pro Domo, 2000. 

 

Articole(listă selectivă): 

Planificarea postbelică britanică pentru o nouă Europă Central-Răsăriteană (1940-1945), în „Studii şi Materiale de Istorie Contemporană“, vol.X, 2011, pp. 104-131; 

Dincolo de Nistru. Politică etnică şi reconstrucţie identitară, în Lucrările celei de-a XV-a sesiuni a Comisiei bilaterale a istoricilor din România şi Rusia, coord. Ioan-Aurel Pop, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Presa Universitară Clujeană, 2011, pp. 275-290 

În spatele uşilor închise. Dosareul revendicării Banatului iugoslav (1941), în „Studii şi Materiale de Istorie Contemporană“, serie nouă, nr. 9/2010, pp. 110-122; 

Az elviselhetetlen szomszédság Románia Magyarország elleni propagandája (1940–1944) (Imposibila vecinătate. Propaganda României împotriva Ungariei. 1940-1944), în „Limes“, nr. 1/2010, pp. 41-52. 

Iluzia frontierei legitime: proiecţii româneşti pentru reorganizarea postbelică. 1940-1944, „Studii şi Materiale de Istorie Contemporană“, vol. 8/2009, p. 69-83. 

Drumul spre Helsinki. România şi Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa (1966-1975), în „Studii şi Materiale de Istorie Contemporană“, vol. 7/2008, p. 130-140. 

From East to West : Romanian’s Exit from the Soviet Sphere of Influence. 1960-1965, în Europe as Viewed from the Marginis. An East-Central European Perspective from World I to Present, Valahia University Press, Târgovişte, 2008, pp. 239-248 [publicat în engleză]. 

The status of minorities in Romania in the early post war years. 1944–1947, în „Revue Roumaine d’Histoire“, tom XLV, 2006, nr. 1-4, pp. 237-245  

Forgotten Heroes. Extremes in the Spanish Civil War. The Case of Romania, „Review of Archives“, nr. 4/2006, pp. 124-133  

Between Contestation and Conformism. Romanian–Soviet Relations in the Early Sixties , „Historical Yearbook“, nr. 2/2005, pp. 23-28  

La Roumanie en guerre (1941–1944). Etat d’esprit et propagande officielle, in „Review of Military History“, special issue, 2003, pp.68-79  

 

 

 

MAE

 Repere culturale

 


 Abonare Dezabonare