RO   EN  

facebook

       Contact    Site map

 
 
 
 

 

POLITICĂ EXTERNĂ ȘI DIPLOMAȚIE

Seria 8 mai – 30 septembrie 2017

 

 

Cursul se adresează persoanelor cu studii superioare, care funcţionează în aparatul de stat sau în mediul  privat, interesate de politica externă a României şi de perfecţionarea cunoştinţelor şi abilităţilor asociate domeniului diplomaţiei.  

Programul este organizat în trei module:

1.       Relaţii Internaţionale( 60 ore)

2.       Afaceri Europene( 30 ore)

3.       Tehnici Diplomatice( 30 ore)

Prelegerile vor fi susținute de diplomați, experți și cercetători cu o experiență aprofundată în domeniu.

 

Calendarul cursului:

 

3 aprilie – 5 mai 2017: perioada de înscrieri; candidaţii declaraţi admişi vor completa contractul de şcolarizare şi vor achita taxa de școlarizare.

8 mai – 30 septembrie 2017: perioada optimă de desfășurare

 

Înregistrare:

Persoanele interesate vor transmite un dosar cu documentele de mai jos, la adresa de e-mail pexd@idr.ro .

1.        Cerere de înscriere tip adresată directorului general al IDR;  

2.        C.V. (model european); 

3.        Fotocopie a cărţii de identitate;  

4.        Fotocopie a diplomei de licenţă; 

5.        Fotocopie a certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui); 

6.        Recomandare din partea unui superior ierarhic/ diplomat/cadru didactic universitar; 

7.        Scrisoare de motivaţie. 

 

Taxa de studii:

 

Persoanele declarate admise sunt invitate să achite taxa de școlarizare în valoare de 2730 lei la casieria Institutului Diplomatic Român sau prin transfer bancar în contul Institutului Diplomatic Român, CUI: 17984679, deschis la Trezoreria Sector 1 Bucureşti, Cont IBAN: RO59TREZ70120G330500XXXX.

 

 

 

 

MAE

 Repere culturale

 


 Abonare Dezabonare