RO   EN  

facebook

       Contact    Site map

 
 
 
 

 

 

Protocol şi etichetă în diplomaţie 

Seria 06 martie – 06 aprilie 2017 

 

Cursul se adresează funcţionarilor din administraţia locală şi centrală, precum şi persoanelor din mediul privat, în vederea utilizării corecte a protocolului în relaţiile oficiale şi deprinderii abilităţilor de a lucra într-un mediu internaţional prin înţelegerea elementelor cheie ale etichetei diplomatice. Programul cuprinde 40 de ore coordonate de experţi şi diplomaţi cu experienţă aprofundată în domeniu. 

 

Module: 

 

Sistemul național de decorații. Ordine și medalii   

Eticheta în vestimentaţia domnilor 

Organizarea ospitalităţii   

Specificităţi de protocol în spaţiile extraeuropene     

Organizarea de evenimente         

Organizarea şi desfăşurarea vizitelor oficiale 

Imunităţi şi privilegii diplomatice 

Ordinea de precădere 

Eticheta în vestimentaţia doamnelor 

Eticheta la masă 

Protocolul Caselor Regale Europene 

Reguli și norme de etichetă și comportament 

Corespondenţa diplomatică 

Ceremonialul şi protocolul în relaţiile internaţionale 

Teorie şi practică diplomatică 

Consecinţe ale încălcării regulilor de protocol şi etichetă în relaţiile internaţionale 

  

Modulele vor fi susţinute de personalităţi atât din mediul diplomatic cât și din cel academic.

Calendarul cursului: 

06 martie – 06 aprilie 2017: periada optimă de defășurare

13 februarie – 03 martie 2017: înscrieri;  

13 februarie – 03 martie 2017: candidaţii declaraţi admişi vor completa contractul de şcolarizare şi achita taxa de studii. 

 

Înregistrare:  

Persoanele interesate vor transmite un dosar cu documentele de mai jos, la adresa de e-mail protocol.eticheta@idr.ro .

  1. C.V. (model european);
  2. Fotocopie a cărţii de identitate;
  3. Fotocopie a diplomei de licenţă;
  4. Fotocopie a certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui);
  5. Recomandare din partea unui superior ierarhic, a unui diplomat sau a unui cadru didactic universitar;
  6. Scrisoare de motivaţie. 

 

Plata: 

Persoanele înregistrate sunt invitate să achite taxa de studii prin transfer bancar în contul Institutului Diplomatic Român, CUI: 17984679, deschis la Trezoreria Sector 1 Bucureşti, Cont IBAN: RO59TREZ70120G330500XXXX sau la casieria Institutului Diplomatic Român. 

 

Taxa de studii:  

1576 RON

MAE

 Repere culturale

 


 Abonare Dezabonare