RO   EN  

facebook

       Contact    Site map

 
 
 
 

Rudolf Dinu   

Consilier relaţii III 

Institutul Diplomatic Român  

Directia Furnizare Expertiză 

  

Rudolf Dinu este consilier la Institutul Diplomatic Român şi conferenţiar univ. dr. la Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Istorie Universală, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti, unde preda cursuri de istorie a relaţiilor internaţionale în epoca modernă (sec. XIX), a elitelor diplomatice europene în sec. XIX, a relaţiilor politico-diplomatice italo-române în sec. XIX şi a mecanismelor decizionale în politica externă de sec. XIX. În cadrul Institutului Diplomatic Român este editor coordonator pentru seria I (1862-1918) a colecţiei naţionale „Documente Diplomatice Române” (DDR).   

  

Domenii de cercetare şi de interes ştiinţific  

Istoria relaţiilor internaţionale în sec. al XIX-lea 

Elita diplomatică europeană de sec. XIX 

Mecanismele decizionale în politica externă de sec. XIX  

Politica externă a României în epoca Vechiului Regat   

  

Publicaţii  

§         O Istorie Ilustrată a Diplomaţiei Româneşti, 1862-1947, (în colaborare cu Dinu C. Giurescu şi Laurentiu Constantiniu, Bucureşti, Monitorul Oficial R. A., 2011,  343 pp. 

§         “Il modello italiano” nella proclamazione del Regno di Romania (1881)”, în Franceso Guida (a cura di), Italia e Romania verso l’Unità nazionale. Atti del convegno di studi in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, Bucureşti, Humanitas, 2011 (pp. 124-148). 

§         „Diplomaţia Vechiului Regat, 1878-1914: management, obiective, evoluţie”, în Gh. Cliveti, Bogdan Ceobanu, Ionuţ Nistor (coord.), Cultură, politică  şi societate în timpul domniei lui Carol I. 130 de ani de la proclamarea Regatului Român, Iaşi, Demiurg, 2011, pp. 121-146. 

§         “Italia e Romania nella Triplice Alleanza. Breve storia dell’accessione italiana al trattato austro-romeno del 1883”, în Ion Cârjă (ed.), Unità nazionale e modernità nel Risorgimento italiano e romeno, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2011, pp. 163-179. 

§         “L’Italia e l’Oriente europeo: iniziative politiche entro e fuori la Triplice Alleanza Le relazioni con la Romannia, 1908-1911” în A. Basciani, A. D’Alessandri (edited by), Balcani 1908. Alle origini di un secolo di conflitti, Trieste, Beit, 2010: 59-78; 186-191. 

§         Romanian Diplomacy – An Illustrated History, 1862-1947, (în colaborare cu Dinu C. Giurescu şi Laurentiu Constantiniu, Bucharest, Monitorul Oficial R. A., 2010,  343 pp. 

§         Documente Diplomatice Române, seria I, vol. 12 (1884-85), editat de  Rudolf Dinu (coord.), Alin Ciupală, Antal Lukacs, Râmnicu Vâlcea, Ed. Conphys Press, 2010: CCXCVIII+957 pp.    

§         Romania’s way from neutrality to war. An analysis regarding the evolution of Romanian foreign policy, 1912-1916”, in Christophe Prochasson et Florin Ţurcanu(coordinateurs), La Grande Guerre. Histoire et mémoire collective en France et en Roumanie, Bucureşti, New Europe College, 2010, pp. 9-17. 

§         Studi italo-romeni. Diplomazia e società, 1879-1914, ediţia a II-a revizuită şi adăugită, Bucureşti, Editura Militară, 2009, 456 pp. 

§         King Charles I and Decision Making Process in the Romanian Foreign Policy before the First World War”, în Revista Arhivelor, LXXXV (2008), nr. 2: 121-139 

§         “Modernité et tradition dans la politique étrangère du Vieux Royaume. Structures et mécanismes de décision”, în Transylvanian Review, vol. XVII, nr. 1, 2008: 62-78. 

§         Studi italo-romeni. Diplomazia e società, 1879-1914, Bucureşti, Editura Militară, 2007, 363 pp. 

§         Documente Diplomatice Române, seria I, vol. 11 (1883), editat de  Rudolf Dinu (coord.), Alin Ciupală, Antal Lukacs, Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2006: CXC+600 pp.    

§         La Romania nella Grande Guerra, 1914-1918. Documenti diplomatici e militari italiani, (a cura di Rudolf Dinu, Ion BULEI), Bucureşti, Ed. Militară, 2006: IX+296 pp. 

§         “L’Accademia Romena in Roma nel secondo dopoguerra (în colaborare cu Ion BULEI, în 80 anni dalla creazione della prima cattedra di lingua romena a Roma. Atti del Convegno italo-romeno, Roma, 27-28 marzo 2006, Bucureşti, Institutul Cultural Român, 2006: 236-46.  

§         “Italia şi politica de alianţe (1880-1882): la fine della „solidarietà sublime”. Observaţii pe marginea unei strategii de politică externă”, în Simona Corlan, Ovidiu Bozgan, (editori), Imaginând Istorii, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006: 315-30  

§         Istoria relaţiilor internaţionale în secolele XIX-XX, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, UMPIR, 2005, X+176 pp. (în colaborare cu Bogdan ANTONIU, C. BUŞE, Ion BULEI, Alin MATEI). 

§         L’alleanza ideale: appunti per la storia delle relazioni italo-romene nell’ambito della Triplice Alleanza (1883-1903)”, în Annuario dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, anno VI-VII, 2004-2005: 469-498. 

§         “România între neutralitate şi alianţă, 1880-1883: percepţii şi interferenţe italiene”, în [Academia Română – Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale] Revista de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, tomul I, nr. 2-3-4, 2004: 99-108, 95-106, 107-116. 

§         “Instanţe şi mecanisme de decizie în politica externă românească la finele sec. XIX: câteva observaţii pe marginea alianţei italo-române din 1888”, în [Academia Română - Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”] Studii şi Materiale de Istorie Modernă, XVII, 2003: 103-135. 

§         “Giuseppe Tornielli-Brusati di Vergano. Notes regarding his Diplomatic Mission în Romania, 1879-1887”, în Annuario dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, anno V, 2003: 398-446. 

§         “Appunti per una storia dell’emigrazione italiana in Romania nel periodo 1879-1914: il Veneto come principale serbatoio di piccole comunità in movimento”, în Dall’Adriatico al Mar Nero: veneziani e romeni, tracciati di storie comuni (a cura di G. Arbore Popescu), Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma, 2003: 245-261. 

§         “Documents regarding the History of the Italian Legation in Bucharest, 1879 – 1914”, în Annuario dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, anno IV, 2002: 356-387. 

§         35 anni di relazioni italo-romene, 1879-1914. Documenti Diplomatici Italiani, (a cura di Rudolf DINU, Ion BULEI), Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2001: XXV+606 pp. 

§         “Note e documenti riguardanti la storia della Legazione italiana a Bucarest (1879-1914)”, în Annuario dell'Istituto Rumeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, anno III, 2001: 222-296. 

§         “Italia, România şi chestiunea albaneză, 1913-1914” (în colaborare cu Ion Bulei), în Structuri politice în secolul XX, (volum în onoarea profesorului Constantin Buşe), Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2000: 124-154. 

§         “Romanian-Italian Relationship Inside of the Triple Alliance. The 1888 Agreement”, în Annuario dell'Istituto Rumeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, anno II, 2000: 175-223. 

§         “Diplomatic Elite in Modern Europe. Notes regarding the History of the Italian Legation in Bucharest (1879-1914)”, în Revue des Etudes Sud-Est Européennes, tome XXXVII (nr. 1-4) – XXXVIII (nr. 1-4), 1999-2000: 239-264. 

§         “Italia şi Balcanii: de la Tripla Alianţă la criza bosniacă (1882-1908)”, în Analele Universităţii din Bucureşti, Seria Istorie, anul XLVII, 1998: 81-109. 

§         “Foreign Policy and Government Propaganda under Richelieu Rule”, în Svensson, Rhode, Eichner (eds.), Historiography and Propaganda. Papers of the 6th International ISHA Conference, Mainz, Germany, 1995. 

§         “Engagement and Marriage in Early Nineteenth Century in Wallachia”, în Abels Bodien und Carine van Rhijn (eds.), History of Daily Life. Papers of the 5th ISHA Conference, Utrecht, The Netherlands, Atalanta, 1994. 

MAE

 Repere culturale

 


 Abonare Dezabonare