RO   EN  

facebook

       Contact    Site map

 
 
 
 

 

  

 

 

Securitate internaţională: provocările secolului XXI

                                                            

30 mai – 20 iunie 2016

 

Cursul se adreseazăfuncţionarilor din administraţia locală şi centrală, precum şi persoanelor din mediul privat, interesate de tematica legată de securitatea internaţională şi îşi propune familiarizarea cursanţilor cu cele mai recente evoluţii din practica politică internaţională şi din reflecţia academică asupra problematicilor de securitate.  

Programul cuprinde 40 ore care vor fi susţinute de personalităţi din mediul decizional pe probleme de securitate, cadre didactice universitare şi cercetători ai Institutului Diplomatic Român.  

Prelegerile vor trata probleme precum teoria şi gândirea strategică, provocările convenţionale şi neconvenţionale ale mediului de securitate, geopolitica conflictelor contemporane, organizaţii de securitate, chestiunea războiului în secolul XXI, problemele de securitate economică, energetică, cibernetică, arme nucleare, chimice, bacteriologice, terorism şi contraterorism,intelligence, spionaj şi supraveghere.  

Calendarul cursului:

4 – 27 mai 2016: înscrieri;

4 – 27 mai 2016: candidaţii declaraţi admişi vor completa contractul de şcolarizare şi achita taxa de studii.

Înregistrare :

Persoanele interesate vor transmite un dosar cu documentele de mai jos,laadresa de e-mail intsec@idr.ro.

  1. C.V. (model european); 
  2. Fotocopie a cărţii de identitate;  
  3. Fotocopie a diplomei de licenţă; 
  4. Fotocopie a certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui); 
  5. Recomandare din partea unui superior ierarhic, a unui diplomat sau a unui cadru didactic universitar; 
  6. Scrisoare de motivaţie. 

Plata:

Persoanele înregistrate sunt invitate să achite taxa de studii prin transfer bancar în contul Institutului Diplomatic Român, CUI: 17984679, deschis la Trezoreria Sector 1 Bucureşti, Cont IBAN: RO59TREZ70120G330500XXXX sau la casieria Institutului Diplomatic Român.

Taxa de studii:

1571 lei

MAE

 Repere culturale

 


 Abonare Dezabonare